Vysvětlení původu marketingového souhlasu

Emailkampane.cz podporují legálně rozesílaná obchodní sdělení a boj proti nevyžádané poště. Proto zavádíme novou funkci našeho systému, která zajistí vyšší komfort příjemců e-mailů. Pro naše běžné klienty navíc přinese další plusové body u některých zahraničních freemail providerů…

On-line informace o důvodu zaslání obchodního sdělení

U každé kampaně nyní bude možné nastavit text s vysvětlením důvodu proč je adresátovi zasláno právě toto obchodní sdělení. Tento text se následně zobrazí příjemci e-mailu po kliknutí na odkaz „Proč jsem dostal tento e-mail“, který bude umístěný v patičce.

Co to přinese?

Toto řešení přinese zejména:

  • Vyšší transparentnost pro příjemce e-mailů
  • Snížení počtu neoprávněných stížností na zaslaná obchodní sdělení
  • Snížení počtu „označení jako spam“ od jednotlivých adresátů
  • Snížený počtu odhlášených adresátů
  • Zvýšení míry doručení u některých zahraničních freemail providerů

 Jak to mohu nastavit?

Standardně je přednastaven stejný základní text pro všechny odesílatele. Tento text je možné změnit hromadně pro všechny kampaně v sekci „Můj účet“. Posíláte-li více různých kampaní, nebo máte různé skupiny příjemců, u nichž byl souhlas udělen různým způsobem, doporučujeme toto nastavení změnit při nastavování kampaně ve 4. kroku.

Do vlastního těla e-mailu pak bude automaticky vložen zástupný znak „%why_i_get_this%“ do oblasti patičky e-mailu, který bude při odeslání e-mailu nahrazen unikátním odkazem na zmíněnou webovou stránku s vysvětlením, které uvedete. Umístění zástupného znaku a stejně tak jeho nastylování můžete měnit stejně tak jako ostatní zástupné znaky.

Nastavení textu v rámci kampaně
Nastavení textu v rámci kampaně
Globální nastavení v sekci můj účet
Globální nastavení v sekci můj účet

Jak vypadá webová stránka s informačním sdělením?

Informační stránka je zobrazena v inertních barvách, tak aby neevokovala žádnou možnou záměnu s korporátním designem. Stránka je standardně dostupná v CZ i AJ.

Náhled informační stránky
Náhled informační stránky

 

Je to povinné?

Pro všechny klienty zavádíme možnost vyzkoušet si tuto funkci u vybraných kampaní v období od 1.7.2014 do 31.7.2014. Následně již bude toto zlepšení aplikováno jako standardní vlastnost kampaně.

 

Menu