Míra aktivity příjemců

Emailkampane.cz se pyšní novou funkcionalitou, která vás vizuálně přehledným způsobem informuje o tom, jak jsou vaše kontakty aktivní v reagování na e-mailové newslettery, které jim zasíláte. Tzv. engagement score jednotlivých příjemců je vyjádřeno na škále 1-5 hvězdiček, které symbolizují aktivitu daného příjemce (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší). S novinkou se můžete seznámit třeba ihned, stačí si v administraci otevřít složku Kontakty, kde jsou už nyní k vidění hvězdičky u jednotlivých e-mailových adres.

Princip fungování tohoto praktického ukazatele je poměrně jednoduchý. Na začátku služba automaticky ohodnotí všechny příjemce na základě jejich historického chování. Při výpočtu hodnocení se zohledňuje míra zobrazení zpráv a kliknutí na vložené odkazy (jak unikátní, tak vícenásobné), označení zprávy jako SPAM a odhlášení z odběru. Za pozitivní interakce (např. zobrazení, kliknutí) jsou v hodnocení udělovány plusové body a za negativní (např. odhlášení, označení jako spam) naopak mínusové. Hodnocení pochopitelně nemůže klient měnit, je počítáno automaticky a zcela objektivně. Takto vypočtené počáteční online skóre se postupem času mění, pokud zároveň dochází ke změnám v chování uživatelů. To je pochopitelně nezbytné k tomu, aby hodnocení vždy reflektovalo aktuální stav a ne pouze historicky naměřené údaje, které už dávno nemusejí být platné.

Říkáte si, k čemu je vlastně takové hodnocení dobré? Odpověď je prostá. Můžete díky němu daleko lépe vyhodnocovat obchodní potenciál svých kampaní, a to ještě předtím, než ji vůbec spustíte. Pokud totiž pošlete kampaň na mailing list s vyšším průměrným engagement score, je vysoce pravděpodobné, že vám to přinese i více žádaných reakcí u koncových příjemců, resp. leadů. Podle hodnocení můžete filtrovat, třídit, rozesílat kampaně, vytvářet nové kontakt listy atd. V detailu každého kontakt listu vidíte statistiku rozložení skóre pro daný kontakt list. Obecně lze říci, že segmentace příjemců je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro efektivní komunikaci se zákazníky a zvyšování ROI (návratnosti investic) e-mailových kampaní.

Co počet hvězdiček v praxi znamená?
 • null
  Příjemce si pravidelně zobrazuje e-maily a kliká v nich na odkazy
 • null
  Příjemce si často zobrazuje e-maily a kliká v nich na odkazy, ale není to pravidlem
 • null
  Nový příjemce, který je aktivní (postupně se zvyšuje rating), ale e-mail si zobrazí nebo v něm klikne na odkaz jen někdy
 • null

  Nově přidaný kontakt nebo příjemce, který dříve reagoval na zaslanou zprávu, ale mezitím již uplynula delší doba

 • null

  Příjemce si dlouhodobě nezobrazuje e-maily a nekliká v nich na odkazy, případně je odhlášený z odběru

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Menu