Marketing crisis

Marketing v krizi?

V době krize a ekonomické recese přichází pravidelné utahování opasků jak v rozpočtech rodinných, tak samozřejmě i firemních. Jelikož novodobí manažeři často nemívají velké zkušenosti s řízením firmy v krizi, často se přiklánějí k rychlým a tvrdým úsporným opatřením bez širšího zkoumání jejich důsledků.

Více…
Menu