emailkampane.cz – oslovte své klienty tak, jak to mají rádi

emailkampane.cz jsou česká online služba pro e-mailový marketing, která je díky své jednoduchosti vhodná pro začínající uživatele, ale rozsahem svých funkcí nijak nezaostává za profesionálními nástroji. V rámci 14-denní zkušební verze si můžete zdarma vyzkoušet tvorbu personalizované emailové kampaně adresovanou až 15 tisícům příjemcům, přípravit si obsah newsletteru nebo využít funkce jako automatická oslovení, nastavení časového plánu rozesílky, detailní on-line statistiky a mnohé další.

 • Začínáme

  Chcete-li vyzkoušet účinnost a jednoduchost e-mailových kampaní, projekt emailkampane.cz vám vyjde vstříc se svou nabídkou časově omezené trial verze. Na webu stačí kliknout na velké žluté tlačítko s nápisem “Vyzkoušet ZDARMA“. Následně musíte zadat své jméno, příjmení, státní příslušnost, e-mail, heslo a potvrdit, že jste se seznámili s obsahem smluvních podmínek. Jakmile jednoduchý formulář vyplníte, stačí kliknout na tlačítko Registrovat.

  Úspěšné provedení registrace je okamžitě potvrzeno zprávou na obrazovce a doprovodným e-mailem, který vám přijde na registrovanou e-mailovou adresu. Na stejnou adresu obdržíte také příručku s odkazy na důležité blogy, kde se můžete seznámit třeba s postupem, jak zvládnout hromadný import kontaktů, jak pracovat s atributy kontaktů a zástupnými znaky a mnoho jiných užitečných rad. Můžete si je přečíst již nyní, neboť jsou volně k dispozici na našem blogu.

  Ihned po založení účtu se můžete přihlásit do systému zadáním své registrované e-mailové adresy a hesla do formuláře pro přihlášení. Po prvním spuštění se otevře “Rychlý průvodce systémem emailkampane.cz“, který vám ve stručnosti představí rady a tipy, jak vytvořit a importovat seznam kontaktů, jak vytvořit šablonu newsletteru nebo jak pracovat s interaktivním editorem, vytvořit novou kampaň a kde lze najít statistiky kampaně. V uživatelském menu aplikace se zorientujete velmi rychle i bez nápovědy. V základní nabídce najdete Přehled, Kontakty, Šablony, Kampaně, Statistiky a Můj účet.

 • Práce s kontakty

  Práce v systému by měla začít u kontaktů. Přejděte proto do sekce Kontakty, kde uvidíte dvě možnosti – přidat kontakty a vytvořit kontakt list. Pokud ještě žádné kontakty připravené nemáte, je třeba nějaké vytvořit. Formulář “Nový kontakt” je opět velmi jednoduchý a rychlý na vyplnění, stačí pouze znát jméno, příjmení a e-mailovou adresu kontaktu, zatímco pohlaví a oslovení v 5. pádu se již předvyplní automaticky podle jména a můžete přidat i vlastní poznámku ke kontaktu. Takto si můžete vytvořit neomezené množství kontaktů a mít je zde uložené. V seznamu kontaktů jsou u každé položky k dispozici nástroje jako statistika, detail, úprava a smazání kontaktu.

  Druhou možností v rámci kontaktů je vytvoření nového kontakt listu. Na formuláři vyplníte jeho název, nastavíte si, o čem chcete být upozorněni e-mailem (nově přihlášené a odhlášené kontakty) a vyberete způsob, kterým chcete nový kontakt list naplnit kontakty. Je zajímavé, že kontakt list můžete vytvořit i bez jakýchkoli kontaktů – ty si podle své potřeby můžete přidat až později. Další alternativou je ruční vytvoření kontaktů, přiřazení stávajících kontaktů, které již v systému existují, anebo import CSV souboru s kontakty, který si můžete vytvořit například v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru. Pro objemné databáze kontaktů čítající několik tisíc položek je právě tato poslední varianta zřejmě tou nejjednodušší. Data uložená v CSV pochopitelně nemohou být ledabyle strukturovaná, nýbrž musejí vyhovovat formátu, který je přesně popsán v blogu o importování z Excelu a též v Rychlém průvodci.

  V našem případě jsme použili metodu přiřazení stávajících kontaktů, kdy stačí zaškrtnout kontakty, které chceme přiřadit a poté kliknout na Dokončit. Stejně jako u jednotlivých kontaktů, také kontakt listy vidíte přehledně uspořádané v seznamu, odkud lze jednoduše spravovat v nich obsažené kontakty, upravit nastavené parametry kontakt listu nebo jej celý zkopírovat či smazat.

 • Práce s šablonami

  V menu Šablony si vyberete budoucí podobu svého newsletteru. Dobrou zprávou je, že všechny předdefinované šablony, z nichž vybíráte, jsou zcela zdarma. Pokud nemáte pokročilou znalost HTML, nejjednodušší pro vás bude zvolit si možnost Easy Editor, kde můžete jednoduchým postupem vytvářet responzivní šablony i bez znalosti HTML. Pokud potřebujete šablonu na míru, ale raději si ji necháte vytvořit profesionály než vlastními silami, služba emailkampane.cz vám to umožní. V opačném případě jděte do HTML šablon, kde si nejprve vyberete jednu z předem připravených šablon, kterou posléze můžete upravovat přímo v HTML kódu. Vámi upravená šablona bude poté dostupná z menu Vlastní šablony, abyste ji později snadno našli. Také je zde volba importovat HTML/ZIP šablonu ze souboru ve vašem počítači, ale opět mějte na paměti, že soubor musí být strukturován podle určitých pravidel, aby jej bylo možné přečíst. Příslušné instrukce naleznete v přiložené nápovědě.

  Šablona kampaně vytvořená v Easy Editoru můžete vypadat například tak, jak vidíte níže. Po pravé straně je k dispozici sloupec s nabídkou grafických prvků, které můžete do šablony libovolně vkládat, přesouvat na zvolenou pozici, upravovat barvy a obsah, přidávat odkazy nebo duplikovat celý prvek, zkrátka téměř cokoliv vás napadne. Pokud si nebudete vědět rady, dole na stránce je k dispozici tlačítko Nápověda. Finální vzhled si zobrazíte kliknutím na Náhled. Jakmile jste s podobou své šablony spokojeni, můžete ji uložit. Šablona se objeví v seznamu šablon, odkud ji můžete dodatečně upravovat, zkopírovat nebo smazat.

 • Vytvoření kampaně

  Pokud máte připravené kontakty nebo rovnou i obsah kampaně, můžete se pustit do vytvoření kampaně, která se skládá z pěti rychlých kroků. V záložce Kampaně nejdříve klikněte na tlačítko Vytvořit novou kampaň. V prvním kroku kampaň pojmenujte a vyberte typ šablony, která bude k tvorbě kampaně využita. Pokud jste si šablonu stihli vytvořit s předstihem, pak stačí vybrat Vlastní šablona. V opačném případě můžete obsah šablony vytvořit v druhém kroku. I pokud pro různé kampaně vyberete stejnou šablonu, máte zde možnost ji přizpůsobit pro každou kampaň zvlášť.

  Jakmile vyplníte hlavičku e-mailu (jméno a adresa odesílatele + předmět), budete muset ověřit, že uvedený e-mail odesílatele skutečně patří vám. Dále máte možnost nastavit zástupné znaky, které se ve výsledném textu nahradí oslovením ve správném tvaru tak, jak je uvedeno v detailech každého kontaktu, což dodá newsletteru jistou dávku personalizace. Ve třetím kroku můžete k e-mailu přidat přílohy. Mezi povolené koncovky souborů se řadí různé formáty dokumentů, obrázků a běžně užívané archivy (zip, rar). Ve čtvrtém kroku, který je velmi důležitý, nastavujete parametry kampaně, tedy například co chcete sledovat, zda ke sledování využijete Google Analytics, o čem chcete být notifikováni e-mailem (např. důvody odhlášení, statistiky), časování rozesílky a samozřejmě nemůže chybět ani volba kontakt listu, na který kampaň posíláte nebo jej naopak chcete z rozesílky vyloučit. Pokud bude e-mail uveden jak v kontaktním listu, na který má kampaň jít, a současně i v tom vyloučeném, kampaň se na něj neodešle, neboť přednost má seznam vyloučený. Můžete si odtud také poslat testovací e-mail, což byste měli udělat pokaždé.

  V závěrečném pátém kroku vidíte rekapitulaci kampaně se vším, co jste v předchozích krocích nastavili, a můžete zde otestovat funkčnost odkazů a ohodnotit tzv. spam score své kampaně, abyste měli jistotu, že příjemcům nebude padat rovnou do spamového koše.

  Pokud jsou všechna nastavení v pořádku, kampaň uložíte kliknutím na Dokončit kampaň. V den a čas plánované rozesílky bude automaticky rozeslána na zvolený kontakt list. Dokončenou kampaň můžete v seznamu kampaní kdykoli upravit či smazat. Výsledky realizovaných kampaní poté najdete v sekci Statistiky.

 • Kontrola výsledků

  Co by to bylo za e-mail marketing bez zpětné vazby? Každou kampaň si proto můžete pečlivě vyhodnotit v menu Statistiky, kde najdete přehledné údaje o tom, kolik e-mailů se doručilo, kdo si Váš e-mail zobrazil a dokonce i na co kdo kliknul. Můžete se podívat i z jakých zařízení a na jakém místě si příjemci vaše e-maily čtou. Z výsledků si následně můžete vytvořit novou skupinu kontaktů a oslovit je konkrétní cílenou nabídkou. Rozšířená funkčnost „Statistiky odkazů“ vám umožňuje exportovat seznam příjemců, kteří klikli na vybraný odkaz. Lze tak získat seznam konkrétních jmen s e-mailovými adresami a telefonními čísly.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Menu