Co lze vyčíst ze statistik?

Funkce

Odeslat kampaň je jedna věc, efektivně pracovat s výsledky statistik, pak věc druhá… a možná o to důležitější, protože právě v datech se skrývá největší síla. Správnou interpretací statistik lze docílit mnohem vyšší efektivity celého e-mail marketingu.

Globální, neboli souhrnné statistiky o kampani

Ke každé odeslané kampani se automaticky generují tzv. globální statistiky, které poskytují souhrnná data o výsledcích dané kampaně a představují tak základní manažerský přehled. Obecně lze sledovat tzv. pozitivní cestu e-mailu, nebo tzv. negativní cestu e-mailu.

Pozitivní cesta e-mailu se skládá z kroků:

cesta_pozitivni

V tomto případě sledujeme zejména parametry:

 • Open-rate – % otevřených e-mailů příjemcem z celkového počtu odeslaných e-mailů. Zároveň rozlišujeme celkové a unikátní hodnoty
 • CTR (Click-rate) – % prokliků na odkazy v e-mailech z celkového počtu odeslaných e-mailů.
  Zároveň i zde rozlišujeme celkové a unikátní hodnoty

Celkové vs. unikátní hodnoty:

 • Unikátní hodnoty – zohledňují úkon příjemce pouze jednou – lze z nich tedy vyčíst přesný počet příjemců, kteří si e-mail přečetli, nebo klikli na odkaz
 • Celkové hodnoty – sledují celkové trendy v chování příjemců, jsou podstatné pro zjištění, zda newsletter zaujal více než jednou – tj. zohledňují opakované chování příjemců

Jak úspěšně vytěžit pozitivní cestu e-mailu? Zkuste např. Follow-up seznam.

Negativní cesta se pak větví podle typu problému:

cesta_negat1

V tomto případě je nutné analyzovat důvod nedoručení, nejčastěji se jedná o:

 1. Tvrdou chybu – např.: doména/schránka neexistuje – takový e-mail je vhodné vyřadit z databáze (Emailkampane.cz ho pro vás automaticky deaktivují ze všech dalších rozesílek, abyste nedostali negativní scóre)
 2. Měkkou chybu – např.: schránka je plná – v takovém případě nezbývá než počkat až se schránka uvolní
 3. Zásah antispamu / antiviru – Zde se nejčastěji jedná o hodnocení obsahu e-mailu, nebo chování skupiny příjemců v rámci freemailu. Pro více informací si přečtěte:
  1. Specifika složky SPAM na Seznam.cz
  2. AntiSpam politika Seznam.cz
  3. AntiSpam politika Centrum.cz
  4. AntiSpam politika Gmail.com

Zároveň doporučujeme zkontrolovat SPF záznam

cesta_negat2

V tomto případě zkuste:

 1. Ověřit, že e-mail nezůstal ve složce hromadné apod.
 2. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 3. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků (viz použití profesionální šablony)

cesta_negat3

V tomto případě zkuste:

 1. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 2. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků (viz použití profesionální šablony)

cesta_negat4

V tomto případě zkuste:

 1. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 2. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků (viz použití profesionální šablony)
 3. Ověřte, že adresát je stále aktuální
 4. Prověřte důvod odhlášení!

Věděli jste...

Proč Emailkampane.cz nezobrazují počet doručených, nýbrž počet nedoručených e-mailů?

Protože hrajeme fér a zobrazujeme pouze data, která máme potvrzená. Doručení e-mailu se dá ověřit pouze tak, že server příjemce odešle pozitivní zprávu o přijetí e-mailu zpět anebo uživatel potvrdí doručení nějakým svým úkonem (např. Načtení obrázků, nebo kliknutí na odkaz).

V dnešní době však server často pozitivní zprávu zpět nepošlou a my tak musíme čekat na úkon příjemce. Abychom byli fér, sledujeme e-maily po celou dobu platnosti a statistiky automaticky aktualizujeme. Na rozdíl od konkurentů nezobrazujeme e-maily bez potvrzeného doručení jako doručené, nýbrž férově říkáme, že čekáme…

tabulka_zony

Menu