Autoresponder – automatické kampaně

Funkce

Automatické kampaně – tzv. autoresponder vytvoříte stejně snadno jako běžnou kampaň a můžete ho použít pro tvorbu e-mailových seriálů nebo jen jako poděkování za registraci uživatele do Vašeho e-shopu.

Kliknutím na volbu autoresponder se zobrazí průvodce vytvořením autoresponderu. Hned v prvním kroku si snadno vyberete skupinu kontaktů (kontakt list) na který má být autoresponder aplikován a nastavíte si časové hledisko spuštění automatické kampaně.

Autoresponder reaguje na několik typů událostí. Jednou z nich může být přidání kontaktu do kontakt listu (skupiny kontaktů) a to bez ohledu na způsob přidání (tj. je zcela jedno, zda je uživatel přidán do skupiny hromadným importem, manuálně, nebo se zaregistruje přes formulář). Od momentu přidání kontaktu do skupiny autoresponder automaticky sleduje čas podle nastaveného kritéria a ve správnou chvíli provede automatickou rozesílku dle přednastavených kritérií.

Dalším typem autoresponderu (automatické kampaně) je reakce na splnění podmínek hodnot Vámi definovaných atributů kontaktů. Příkladem může být obrat klienta vyšší nežli 10.000 Kč, doba od poslední nákupu je vyšší nežli 100 dní či věk je vyšší nežli 18 let. Pokud jsou Vámi definované podmínky splněny, klientovi je okamžitě či s odstupem odeslána předpřipravená kampaň. Tímto způsobem lze podchytit množství procesů ve Vašem podnikání.

Pro automatické sbírání a aktualizaci dat doporučujeme propojit Váš účet u Emailkampane.cz s Vaším webem, e-shopem či podnikovým systémem pomocí API. Využití API je bezplatné, kompletní dokumentaci naleznete zde. API pak můžete aktivovat a ovládat přímo v administraci na tomto odkazu.

Na co lze autoresponder využít?
Autoresponder nalezne využití vždy když potřebujete udržet kontakt s uživatelem, např.:


Odešlete zákazníkovi poděkování za registraci.






 

Emailkampane.cz

Je český online e-mail marketingový nástroj vhodný pro malé podnikatele i nadnárodní společnosti.

Menu