„Amazon“ virus na Seznam.cz

Vážení uživatelé. V posledním červnovém týdnu se opakovaně objevil spam (zřejmě obsahující virus v příloze) rozesílaný na schránky Seznam.cz, který se tváří jako objednávka od Amazon.com

Klasický příklad virového spamu se v posledních dnech objevil ve schránkách Seznam.cz – podle tohoto soudíme, že se jedná o cílený útok na uživatele této služby. Seznam adresátů odpovídá podmnožině dle abecedního seznamu.

E-mail se tváří jako potvrzení objednávky provedené v obchodě Amazon.com, avšak je snadno odhalitelný, neboť přímo vizuálně lze ověřit, že je rozeslán na více příjemců a odesílatel je falešný.

V tomto případě doporučujeme e-mail ihned smazat, přílohu neotevírat a upozornit poskytovatele služby.

Ukázku e-mailu přikládáme:

Ukázka e-mailu "od Amazonu"

Ukázka e-mailu „od Amazonu“

Menu